Vyrábíme kompletní sortiment
tryskacích zařízení a metacích kol

Naše stroje jsme dodali již do 27 zemí světa,
pokryli jsme téměř celou Evropu

Zjistit více

Samostatná jednotka pro čištění abraziva - EKOLOG

Využití jednotky pro čištění abraziva

Ekonomické využití tlakového tryskacího zařízení na volné tryskání předpokládá mnohonásobné použití abraziva. Toto abrazivo je při tryskacím procesu znečištěno a před opětovným použitím je nutné jeho vyčištění. Takto je docíleno mnohem vyšší účinnosti tryskání a kvalita povrchu po otryskání je nesrovnatelně lepší. Zamezením úletu abraziva při tryskání je životnost takto čištěného abraziva značně vysoká. Úspora vůči nákladům při tryskání s jednorázovým abrazivem je tak značná, že investiční náklady na pořízení čistícího zařízení se vrátí během krátké doby. Jednou z neopomenutelných výhod tohoto zařízení je i to, že v případě vybudování  kompletního tryskacího boxu je možno EKOLOG využít jako součást bez vícenákladů.

Předpoklady využití jednotky pro čištění abraziva

Jediným předpokladem pro využívání čistícího zařízení EKOLOG je to, že se vytryskané, znečištěné abrazivo dopraví do sběrného trychtýře elevátoru. Tlakovou nádobu tlakovzdušné tryskací soupravy je možno umístit pod zásobník abraziva EKOLOG-u, nebo je možno vyčištěné abrazivo pomocí kontejneru dopravit do tlakové nádoby na místo, kde se tryskání provádí.

Výhody čistícího zařízení abraziva EKOLOG

Hlavní výhodou čistícího zařízení EKOLOG vůči standardním zařízením na čištění abraziva je to, že jeho provoz je plně nezávislý na všech ostatních částech tryskacího zařízení. To znamená, že připojením na elektrickou sít a tlakový vzduch je zařízení připraveno k provozu a nepotřebuje připojení na další filtrační zařízení. Zabudovaný filtr EKOLOG-u je dimenzovaný tak, aby zabezpečil dokonalé vyčištění abraziva s tím, že výstupní prašnost vzduchu umožňuje umístění v běžných provozních prostorách v souladu s platnými předpisy ČIZP a hygieny.

Princip činnosti čistícího zařízení abraziva

Provoz zařízení je po zabezpečení dopravy znečištěného abraziva ke vstupu elevátoru plně automatický. Abrazivo průchodem přes zařízení se pročistí a nečistoty se oddělí jednak do igelitového pytle na výpadu odlučovače (hrubší nečistoty) a ve sběrné nádobě filtru. Vyčištěné abrazivo padá do zásobníku abraziva a při každém přerušení tryskacího procesu uvolněním bezpečnostní páky na tlakové tryskací soupravě je automaticky doplněno do tlakové nádoby. Hrubý odpad, který by mohl řádný provoz zařízení ohrozit je oddělen před vstupem do elevátoru pomocí síta.

Elektrické a pneumatické vybavení zařízení je součásti dodávky, a umožňuje bezpečný provoz stroje po řádném připojení na zdroj energie.

Hlavní části EKOLOG-u

  • nosný rám z ocelových profilů
  • elevátor
  • čistička abraziva
  • silo
  • filtr s ventilátorem
  • elektroskříň
  • pneuskříň 

Co je u nás nového

Hledáme nové lidi 

Pozici konstruktéra jsme již naplnili, ale nově máme otevřenou pozici skladníka a uklízečky.

Číst dále
Mezinárodní strojírenský veletrh 

Ve dnech 10.10 - 13.10.2023 se budeme účastnit MSV v Brně.

Číst dále
Hledáme nové lidi 

Otevřená pozice konstruktéra, skladníka a uklízečky.

Číst dále
 Archiv

Máte zájem o naše služby?
Volejte +420 517 383 506
anebo využijte kontaktní formulář

Prohlášení o zpracování osobních údajůProsím zaškrtněte toto políčko, pokud chcete pokračovat